Vikhus 1:2

Kontakt:bengtdelta@gmail.com

Välkommen

Från inre/nedre trädgård. Äldre välvårdad fastighet, med vacker trädgård, och stor potential, belägen 10 km SV om Västerås. Tomt bevuxen med två stora ekar, elva lindar, fruktträd, mängder med rosenbuskar m.m. En plats att finna stillhet och lugn på, men likväl endast 15 minuters bilresa till Västerås. Fastigheten ligger idylliskt och ostört, inbäddad i vackert och lummigt kulturlandskap, i ett av Mälarregionens vackraste områden. Promenadavståndet till Mälaren är ca 10-15 minuter. En oas för den naturintresserade, omgiven av vacker hagmark, rik på fornlämningar. Den kringliggande bygden har karaktär av typiskt "mälarlandskap", med historiska anor.

Exempel på tänkbara användningsområden för fastigheten, är, generationsboende, rumuthyrning, kennel, mm. Det södra huset, "verkstadsbyggnad", bör, p.g.a. sin karaktär och gårdsplan, förhållandevis enkelt kunna kompletteras för annat ändamål, t.ex. bostad, atelje’, servicelokal, servering, utställningslokal, mindre affärsrörelse, vandrarhem, eller liknande.

Ytterligare information inkl. specifikation

Den sista båten som byggdes i Vikhus by 1 & 2

Besök även min sida: DELTAKONCEPTET

Fysikaliska hypoteser och teorier rörande bl.a. universum,
ljuset, gravitation, relativitet, tid och rum.
Inkl. DELTATEST om virvelströmsprinciper för oförstörande
materialprovning, OFP (eddy current non destructive testing, NDT).-->